Holistische benadering

Holistische benadering

Intro

Er bestaan verschillende manieren om u leefwijze, gezondheid of schoonheid te benaderen. Een van die manieren is de holistische visie die steeds meer terrein wint. Maar wat houdt een holistische visie nu eigenlijk in?  

Een holistische benadering betekent dat men naar het geheel kijkt en niet naar de som van alle onderdelen van iets. “Het geheel is meer dan de som der delen”. Het holistische denken staat dus tegenover het reductionistische denken, dat de neiging heeft een verschijnsel te verklaren door het in delen op te splitsen. 

Het woord holisme is namelijk afkomstig van het Griekse voorvoegsel holo- ɔ.lo (Oud Grieks holos) en het achtervoegsel –ism dat verwijst naar een ideologie of een theorie. Dit neologisme is bovendien nog vrij jong omdat het door de Zuid-Afrikaanse staatsman Jan Christiaan Smuts pas in 1926 geïntroduceerd werd.

Holistische leefwijze en gezondheid 

De leefwijze kan op een holistische manier beschouwd worden. In deze zin, wordt het lichaam als een eenheid gezien waar alle onderdelen ervan gelinkt zijn. Op die manier, gaat u u goed in uw vel voelen pas wanneer er een goede balans in uw lichaam is omdat de mentale, fysieke, psychische… aspecten een invloed hebben op de lichamelijke energie. In dit opzicht is de holistische benadering erop gericht de persoon weer in harmonie te brengen.

Holistische aanpak op de schoonheid 

OIKIO beschouwt de mens als een geheel en biedt daarom lichaamsverzorging op basis van de holistische aanpak. We richten dus ons niet op een specifiek deel van uw lichaam. De huid is namelijk aan het hele lichaam gelinkt en als u bijvoorbeeld gestrest of angstig bent kan dit een invloed hebben op uw huid.  

We bieden verschillende lichaamsverzorging alsook energetische therapieën. Hiervoor gebruiken we enkel ecologische, duurzame, veganistische, natuurlijke, biologische producten die de gezondheid en aard van je huid respecteren. Tijdens deze verzorging geniet u van een moment van totale inspanning om u mooi te maken en uw zelfvertrouwen te versterken.  

Daarenboven bieden we ook energetische therapieën die u helpen u energiestructuren te harmoniseren en zorgen voor een herbalancering van uw lichaam.  

Neem zeker een kijkje aan onze diensten om hierover meer te weten! 

Leave a Reply

Your email address will not be published.